Bouwtechnokeuringen

Een belangrijke basis van goed bouwtechnisch onderzoek vormt de NHG-keuring of ook wel bouwtechnokeuring genoemd. Zo’n  bouwtechnokeuring kan De Bouwbioloog dan ook verrichten. Een bouwtechnokeuring geeft u goed inzicht in de bouwkundige staat van een woning en de te verwachten noodzakelijke verbeteringen en de daarmee in te calculeren kosten m.b.t. achterstallig en/of noodzakelijk onderhoud.

Het is verstandig om de bouwtechnokeuring uit te laten voeren voordat tot de koop van een woning wordt overgegaan. De resultaten van de keuring kunnen dan nog worden opgenomen in de ontbindende voorwaarden van het koopcontract. Een bouwkundige kijkt nu eenmaal met "andere ogen" naar een woning, dan een koper of makelaar.

Wat onderzoekt de Bouwbioloog? Middels een ‘visuele niet destructieve inspectie’  beoordeelt hij o.a. de fundering, de kruipruimte met de begane grondvloer, de muren, het metselwerk, het voegwerk en de lateien, de dakpannen, de goten en de schoorstenen, de deuren, puien, kozijnen, dakramen, dakkapellen, etc. Tijdens deze inspectie maakt de Bouwbioloog de noodzakelijke foto’s die als ondersteuning dienen van zijn rapportage. Deze omvat verder ook de visuele beoordeling van de elektrotechnische installatie, de keuken, het sanitair, de schuren, de garage, de zolders, etc.

Na een ruime bouwkundige inspectie ter plaatse van zo’n 1,5 tot 2 uur stelt de Bouwbioloog op kantoor een rapportage op die voldoet aan de NHG-randvoorwaarden. Indien de NHG niet van toepassing is, maakt hij op eigen heldere wijze een rapportage.