De bibliotheek van de bouwbioloog

In de bibliotheek van de Bouwbioloog vindt u uitgebreide informatie over de diverse onderwerpen.

Elektromagnetische velden en straling

Waar zijn de huidige normeringen op gebaseerd?

De huidige normen ter bescherming tegen elektromagnetische straling en velden zijn gebaseerd op de opwarming van lichaamsweefsel. Opwarming’ wordt aangenomen de enige ‘biologische factor’  te zijn die schade kan geven. De leidende organisatie hierin is de ICNIRP. De ICNIRP is decennia geleden opgericht door de industrie, en behartigt daarom de belangen van de industrie. De ICNIRP heeft geen democratisch gekozen stelsel: alleen op uitnodiging kan je tot deze organisatie worden toegelaten.

‘ICNIRP recommendations cannot be used for evaluation of the danger of long term chronic exposure to RF EMF of non thermal intensity, because these recommendations were not base on criteria corresponding to the considered situation.’ aldus de argumentatie van de Russische overheid bij monde van Grigoriev et al.
In Oostenrijk is in 2012 door de ‘ Allgemeine Unfallversicherungsanstalt’ (Leitfaden Senderbau) een brochure uitgegeven, waarin het gezondheidsrisico onder de ICNIRP richtlijnen wordt onderschreven.

Wat is uit de praktijk bekend?

De praktijk leert dat er steeds meer mensen gezondheidsklachten en klachten op gebied van welbevinden en gezondheid ondervinden door de aanwezigheid van elektromagnetische velden en -straling. Nadat in het buitenland al jaren wordt gepleit voor stralingsreductie erkent de Nederlandse overheid momenteel ook, doch voorzichtig, het bestaan van ‘elektrogevoeligheid’. Lees hiervoor het kennisbericht: Kennisbericht elektrogevoeligheid.

Schattingen van wetenschappers geven aan dat minimaal 3% tot 5% van de westerse bevolking negatieve gevolgen ondervindt door de blootstelling aan elektromagnetische velden en straling.

De praktijkkennis die de Bouwbioloog heeft opgedaan de laatste jaren door samenwerking met collega’s, lezen van vakliteratuur en het bezoeken van internationale congressen geven voor de Bouwbioloog het onderstaande praktijkoverzicht:

Je kunt 2 soorten van elektrogevoelige personen onderscheiden:  (verschillende doch samenhangende types)
  1. De personen die elektrohypersensitief zijn. Elektromagnetische straling en velden werken als co-factor. Lichamelijke en geestelijke problemen zijn een optelsom van diverse soorten velden en straling in combinatie met bijvoorbeeld ziekteverwekkers (ziekte van Lyme) of sterke emotionele gebeurtenissen. Deze mensen kennen dus een voorbeschadiging.
  2. De personen die elektrogevoelig zijn voor een soort van veld of straling.  Bij dit soort mensen is de latentietijd (duur van elektromagnetische belasting) van meerdere jaren de maatgevende factor.
De oplossing is multidisciplinair; er kan niet worden teruggevallen op bestaande "handboekkennis". Benodigd zijn bouwbiologen en (milieu)artsen. Psychologische ondersteuning kan in veel gevallen behulpzaam zijn. Een bouwbioloog kan geen medisch advies verstrekken, een arts verstrekt geen technisch advies en een psycholoog doet geen lichamelijk onderzoek.

Onze ervaringen zijn dat het herstelproces, net zoals het ontwikkelen van de hinder, langere tijd kan duren. Ook Russisch wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat bij elektrogevoelige personen, na verwijdering van de elektromagnetische belastingen, het wel tot 3 jaar duurde voor de meeste symptomen waren verdwenen. Wel worden op korte termijn, na verblijf in ‘elektromagnetisch schone ruimtes’, goede resultaten behaald. Tijd, rust en geduld in combinatie met een onverstoord slaapritme zijn hierbij essentieel. De Bouwbioloog stelt zich ten doel om verstandig om te gaan met elektromagnetische velden en -straling. Dit houdt in: gecontroleerde korte en lage belasting overdag, en een elektromagnetisch ‘schone’ slaapkamer om de nachtrust te genieten zoals die is bedoeld: herstel op lichamelijk en geestelijk niveau.

De Bouwbioloog hanteert de Duitse bouwbiologische richtlijnen SBM 2008. Naast deze praktijkrichtlijnen wordt door de Bouwbioloog dankbaar gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is bij de Nederlandse Stichting EHS. In veel gevallen is het mogelijk om met kleine ingrepen de veldsterktes sterk te verlagen. Een gezondere werkplek in te richten met zorgvuldig geselecteerde computerapparatuur is goed mogelijk. De Bouwbioloog werkt samen met collega’s die zich hierin hebben gespecialiseerd. Door deze samenwerkingsverbanden is er ruim 60 jaar "hands-on experience" aanwezig.

Onderstaande links naar websites  en PDF’s kunnen behulpzaam zijn om uw gesprek met de naaste omgeving ondersteuning te geven. Het kennisbericht ‘elektrogevoeligheid’ vermeldt dat huisartsen op de hoogte zijn van elektrogevoeligheid, doch de praktijk bevestigt dit statement (nog) niet.
 

Guideline of the Austrian Medical Association’ s EMF Working Group
Studie onder 400 elektrogevoelige personen: Professor Belpomme
Electromagnetic Hypersensitivity: fact or fiction? (Genius and Lipp)
‘Benevento Resolution’ , ICEMS.EU
‘Talking to your doctor’, WEEP INITIATIVE
Umwelt-medizin-gesellschaft : ‘ Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern’
Kennisbericht elektrogevoeligheid en elektromagnetische velden op het werk
Bioinitiative Report 2012
Stop umts compilatie
Interview Lucas Reijnders.
www.wifiinschools.org.uk
www.safeschool.ca
Steigende „Burn-out“ Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische und elektromagnetische Felder des Mobil und Kommunikationsfunks

Partners:


Leverancier voor een gezond en duurzaam binnenklimaat
www.vitalitools.nl

Overige links:


Natuurlijke bouwmaterialen
www.hironatuurlijkwonen.nl

Leemstuc
www.markvanandel.nl

Video's:
Lucht

Schimmels

Schimmelstudie: Verband Baubiologie 
http://www.baubiologie.de/site/zeitschrift/artikel/144/29.php

Licht

Website van de patiëntenvereniging voor mensen die CPLD, PLE, PLME of zonneallergie hebben.
http://www.cpld-vereniging-ons-licht.nl/

In the Cold Light of Day: Energy-Saving Lamps
http://maes.de/15%20ENGLISCH/maes.de%20SCRIPT%20ENERGY-SAVING%20LAMPS.PDF

'Straling spaarlamp even gevaarlijk voor huid als zon'
http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3292234/2012/07/26/Straling-spaarlamp-even-gevaarlijk-voor-huid-als-zon.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck

The Effects of UV Emission from Compact Fluorescent Light Exposure on Human Dermal Fibroblasts and Keratinocytes In Vitro
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-1097.2012.01192.x/abstract