Luchtkwaliteit

Een open deur? Natuurlijk is de luchtkwaliteit een gezondheidsbeïnvloedende factor. Maar met alleen goede ventilatie red je het niet. Er zijn in een huis (of kantoor of winkel) heel veel onzichtbare beïnvloeders van de luchtkwaliteit. Denk hierbij aan emissies van bouwmaterialen, bewoners, huisdieren, huisstofmijten, schimmels, etc. etc. Goede ventilatie biedt uitkomst, maar roept ook een dilemma op: hoe beter de isolatie, hoe minder goed doorgaans de ventilatiemogelijkheid die een pand biedt. Hoe minder ventilatie, hoe groter de kans op bovengenoemde onheilbrengers.


 


 
Ook hierin biedt de Bouwbioloog uitkomst, zeker als u nog nieuw moet bouwen. De Bouwbioloog beoordeelt de luchtkwaliteit op een manier die veel verder gaat dan wat in de installatiesector als standaard gangbaar is. Niet alleen de installatietechnische factoren zoals: temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2-gehalte zijn belangrijk, ook de hoeveelheden formaldehydes (methanalgassen in bijvoorbeeld spaanplaat, MDF of tapijttextiel), vluchtige en minder vluchtige stoffen, stofdeeltjes en luchtionen spelen een belangrijke rol. Vooral in slaapkamers is een goede luchtkwaliteit cruciaal omdat tijdens de slaap de lever en de nieren langzamer werken, dus minder afval verwerken en zo de kans vergroten dat gifstoffen zich ‘s nachts opstapelen. De Bouwbioloog stelt maatregelen voor die het beste passen binnen uw gegeven woon- of werksituatie.