Over Bouwbiologie

Mensen leven ca. 90% van hun tijd binnen. In huis, op kantoor, in de auto, in winkels, kinderen op school, etc. etc. Dat stelt hoge eisen aan het binnenklimaat. De menselijke gezondheid gedijt het best in de natuur. Buiten dus. Hoe natuurlijker de omstandigheden binnen, des te beter is de basis voor gezonder wonen en werken.

Veel factoren zijn ‘sluipmoordenaars’ voor uw gezondheid

Er zijn heel veel zaken die zo’n basis kunnen verslechteren. Denk aan alle draadloze apparatuur die we aan hebben staan en de elektromagnetische velden en -straling die zulke apparatuur teweeg brengt. Stel je voor welke invloed hoogspanningsmasten, bovenleidingen of GSM-masten kunnen hebben op uw fysieke gesteldheid? Vergeet het effect van uw mobiele telefoon niet. Die zendt met wisselende kracht uit en zorgt ervoor dat u wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden en –straling. Denk eens aan de hoeveelheden schimmels die bijvoorbeeld vochtige plekken kunnen opleveren in een woning, bedrijfsgebouw of winkel. En hun invloed op de luchtkwaliteit. Heeft u wel eens stilgestaan bij de lichtkwaliteit in uw huis of op kantoor? Of op de school van uw kinderen?

Het effect op de gezondheid is niet gemakkelijk aan te tonen, zeker omdat het effect vaak pas op langere termijn aantoonbaar is en de ene persoon er gevoeliger voor is dan de andere. Echter, steeds meer mensen realiseren zich dat veel klachten als chronische moeheid, depressiviteit, hoofdpijnen, slaapproblemen , etc. aan de leefomgeving te wijten kunnen zijn.


Wat bereikt u met De Bouwbioloog? Tegen welke kosten?

Bouwbiologie is in het buitenland al verder ontwikkeld. Daar wordt al rekening gehouden met bouwbiologische richtlijnen voor een gezonder woon- en werkklimaat. Ook vaardigen medische instituten steeds vaker richtlijnen om elektromagnetische velden en -straling, luchtkwaliteit en schimmels  mee te nemen in de medische diagnose. Werkgevers en verzekeringsmaatschappijen gaan steeds vaker eisen dat de werkomgeving geen negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld het ziekteverzuim.

U kunt er zelf al rekening mee houden dat bouwbiologische, bouwtechnische en bouw-ecologische factoren uw eigen gezondheid kunnen beïnvloeden. Net als het energielabel nu al doet kunnen deze factoren (bijv. aanwezigheid van hoogspanningsmasten en zendmasten) daarom straks ook de waarde van uw woning of bedrijfsgebouw beïnvloeden.

De Bouwbioloog maakt inzichtelijk welke elektromagnetische velden en -straling er in en om uw huis (of kantoor of winkel) zijn. Wat de kwaliteit van licht en lucht in en om uw huis is. En in welke mate schimmels uw binnenklimaat beïnvloeden. Ook adviseert de Bouwbioloog in een rapport wat u hieraan kunt doen. Wat kost u dit inzicht? Kijk hiervoor op onze tarieven.