Elektromagnetische velden en -straling


Het kennisplatform van de overheid publiceert:
Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt “elektrogevoeligheid” genoemd. Het gaat hierbij om bronnen binnenshuis en buitenshuis. Voorbeelden van gezondheidsklachten die mensen melden zijn hoofd-, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen.

De klachten die elektrogevoeligen ervaren, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Zij melden klachten bij blootstelling aan EMV ver beneden de geldende limieten. De oorzaak van de klachten is wetenschappelijk nog niet duidelijk. Er zijn drie mogelijke verklaringen denkbaar:
• De klachten worden veroorzaakt door EMV.
• De klachten hebben een psychische oorzaak.
• De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.
Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk. Onderzoek naar de oorzaken is lastig, onder andere doordat elektrogevoeligen onderling verschillen in de aard van de klachten en de bronnen waarbij ze die ervaren. De verwachting is dat verder onderzoek op de korte termijn geen duidelijkheid zal geven over de oorzaak. De hulpverlening moet daar rekening mee houden.


Bron: http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx

Onderzoek toont effecten aan


Tot nu toe klassificeerde de wetenschap elektrogevoeligheid voor EMF’s en -straling als psychosomatisch (vrij vertaald: niet fysiek aantoonbaar). Onderzoek uit 2011van de Franse professor Dominique Belpomme laat zien dat elektrogevoelige mensen (EMFIS) klachten kregen in 3 stadia. In het eerste stadium o.a. hoofdpijn, een gevoel van verhitting in delen van het lichaam, druk op de borst, hartritmestoornissen, hartkloppingen en maag-darmstoornissen. In het tweede stadium o.a. chronische moeheid, slapeloosheid, depressiviteitsklachten, concentratiestoornissen, plotseling geheugenverlies, angstgevoelens en burnout. In een verdergaand (derde) stadium kan er een verband liggen met vervroegde Alzheimer-verschijnselen, al vanaf 45 jaar. Hersenscans tonen dat aan.

De Duitse professor Karl Hecht publiceerde – samen met andere wetenschappers - in 2012 een inventarisatie van de lange termijn effecten op de menselijke gezondheid. Deze maakt duidelijk dat korte termijn-onderzoek nooit vragen over de lange termijn-effecten kan beantwoorden en verklaart daarmee de toegestane normering met betrekking tot elektrogevoeligheid als niet meer overeenkomend met de werkelijkheid.

Deze inventarisatie toont tevens aan hoe de negatieve invloed op de volksgezondheid onderschat werd (er leek geen urgentie te zijn). Als bezitter van een woning of bedrijfspand kun je dus het beste zelf je eigen verantwoordelijkheid nemen en het voorzorgsprincipe hanteren.


EMF’s, veroorzaakt van binnenuit, zijn goed te verminderen. Maar: alleen met  het vervangen van DECT-telefoons en mobieltjes door draadtelefoons, het vervangen van WiFi door kabelinternet, ben je er nog niet. Ook de inrichting van de elektra-installatie dient te worden beoordeeld, op ontwerp en dirty electricity.  EMF’s veroorzaakt door factoren buiten het huis (of kantoor of winkel) zijn iets lastiger te bestrijden. Afschermen tegen elektromagnetische velden en straling is een specialisme. De Bouwbioloog beheerst dat specialisme en zorgt ervoor dat hij van de laatste ontwikkelingen op de hoogte is.

Wat doe je eraan? En wanneer?


De lange termijn-effecten van EMF’s worden steeds inzichtelijker. De ene persoon is bovendien gevoeliger voor EMF’s dan de andere. Steeds vaker adviseren deskundigen daarom: haal eerst die elektromagnetische velden en –straling weg! Bron weg, klacht weg! De Bouwbioloog meet met technische appaaratuur waardoor de meetgegevens reproduceerbaar zijn.

EMF’s weg door veldreductie, dat helpt! Dan sluiten we een mogelijke beïnvloeder zeker uit. Dat maakt het altijd nuttig je huis en werkplek te laten onderzoeken op EMF’s. De Bouwbioloog doet dit voor u. Maak daarom hier een afspraak.