Maatwerk-advies

De Bouwbioloog kan de energieprestaties echter ook losstaand vaststellen en advies uitbrengen over hoe deze te verbeteren.

Als EPA- maatwerkadviseur adviseert de Bouwbioloog over gebouw-gerelateerde maatregelen die leiden tot energiebesparing. "Welke maatregelen leveren de meeste energiebesparingen op en wat is hierbij de investering en terugverdientijd." is de centrale vraag.

Hij kan hierbij ook een indicatie van de consequenties van die maatregelen voor het wooncomfort en het binnenmilieu geven. Dit betekent dat niet-gebouwgerelateerde maatregelen  en voorstellen voor gedragsaanpassing in beginsel buiten het standaard advies vallen. De Bouwbioloog adviseert bijvoorbeeld dus wel over toepassen van superisolerende kozijnen en klimaatglas, maar niet over het ’s avonds vroeg sluiten van uw gordijnen.