Bouw-energieprestaties


In 2002 aanvaardde het Europees Parlement de EPBD-richtlijn voor het terugdringen van het energieverbruik van gebouwen, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verkleinen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In Nederland is het sinds 2008 verplicht om bij iedere transactie van een huis of bedrijfspand ouder dan 10 jaar een energielabel te overleggen aan de nieuwe eigenaar. Officieel heet dit een energieprestatiecertificaat. Er wordt geschat hoeveel GigaJoule (GJ) een woning elk jaar gebruikt voor verwarming, verlichting en warm water. Na aftrek van de mogelijkheden om de warmte terug te winnen via warmte-terugwinsystemen, plus de warmtewinning uit zonnecollectoren, etc. ontstaat een totaalverbruik in GJ op basis van gemiddelde bewoning (ca. 2,5 personen per huishouding), gemiddeld buitenklimaat en gemiddeld stookgedrag.

Het Kennisinstituut voor de Installatie (ISSO)  hanteert de klasse-indeling van A t/m G. De energie-index geeft de energetische prestatie van bestaande woningen weer. Hoe lager de energie-index, hoe beter de energieprestatie van de woning. De energie-index wordt bepaald voor standaardomstandigheden. Dezelfde soorten woningtypes zijn dan onderling te vergelijken op hun energetische prestaties.

De Bouwbioloog beschikt over een CITO-certificaat en is dus bevoegd tot het verstrekken van energielabels.