Binnenmilieuprofielen

Het binnenmilieuprofiel helpt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het milieu in een woning, als aanvulling op het energielabel. Het gebouw en de installaties staan centraal. Zaken als bewoning, inrichting en de manier waarop je de woning gebruikt blijven, net als in het maatwerk-energieadvies, buiten beschouwing.


De bepaling van het binnenmilieuprofiel gebeurt aan de hand van 8 aspecten: luchtverversing, vocht en schimmels, verbrandingsgassen, thermisch comfort in de winter, mate van ‘oververhitting’ in de zomer, installatiegeluiden, geluidsisolatie en daglichttoetreding. De Bouwbioloog geeft maatwerk-advies om het binnenmilieuprofiel te verbeteren, mede gelet op de bewoning, het verbruik en de inrichting. Omdat optimalisatie van bouwtechniek, energieprestaties en binnenmilieu niet altijd hand in hand gaan streeft de Bouwbioloog naar een verantwoorde combinatie van deze drie tot een ‘geaggregeerd’ optimum voor uw woning. De woning wordt immers beschouwd als ‘derde huid’: het is de bedoeling dat je jezelf thuis op je gemak voelt!