Bouw-energieprestaties


In 2002 aanvaardde het Europees Parlement de EPBD-richtlijn voor het terugdringen van het energieverbruik van gebouwen, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verkleinen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 In Nederland is het sinds 2008 verplicht
..lees meer

Maatwerk-advies

De Bouwbioloog kan de bouw-energieprestaties echter ook losstaand vaststellen en advies uitbrengen over hoe deze te verbeteren. ..lees meer

Binnenmilieuprofielen

Het binnenmilieuprofiel helpt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het milieu in een woning, als aanvulling op het energielabel. Het gebouw en de installaties staan centraal. Zaken als bewoning, inrichting en de manier waarop je de woning gebruikt blijven, net als in het maatwerk-energieadvies, buiten beschouwing. ..lees meer